Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vlastníte pozemky ale neviete kde sa nachádzajú? Rozhodli ste sa oplotiť svoj pozemok a chcete mať istotu, že plot postavíte správne? Alebo sa neviete dohodnúť so susedom o priebehu vlastníckej hranice?

Vytýčenie hraníc pozemkov podľa požiadaviek

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice. Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

vytycovanie hranic

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje

  • Vytyčovací náčrt
  • Technickú správu o vytýčení hranice pozemku
  • Zoznam súradníc bodov
  • Vektorový geodetický podklad, ak sa v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape na účely vytýčenia určia lomovým bodom vytyčovanej hranice čísla bodov a súradnice v S-JTSK.

Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva správe katastra.

Máte záujem alebo otázku? Kľudne nám napíšte alebo zavolajte.
call
Kontakt na nás