Aktuality a novinky

Na tejto stránke máme zoznam všetkych novinek a aktualít.

19.12 2020

Zverejnujemé aktualizovaný reklamačný poriadok

01.07.2015

V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 125/2015 Z.z., Vám ponúkame ZAMERANIE ADRESNÉHO BODU.

13.05.2015

V úsilí zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb naša spoločnosť zaviedla systém manažerstva kvality podľa normy ISO9001:2008

22.04.2015
16.04.2015

Politika našej spoločnosti

15.03.2015
02.09.2014

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola naša spoločnosť úspešne zapísaná do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie SR pod registračným číslom 2014/9-PO-D4733.

30.08.2014

Naša spoločnosť sa aj napriek zúfalému stavu na stavebnom a geodetickom trhu snaží neustále zvyšovať kvalitu vykonaných prác. V mesiaci september sme zakúpili novú totálnu stanicu značky TOPCON OS-103, viac v sekcii Technické vybavenie.

15.05.2014

Vedúci zamestnanci našej spoločnosti absolvovali jednodňové školenie, ktoré organizovala EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o., pod vedením lektora Mgr. PaedDr. Vladimíra Kovačíka na tému: "Moderné vedenie a riadenie zamestnancov"

01.04.2014

Naša spoločnosť uzavrela s Wustenrot poisťovňou poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaných geodetov a kartografov na sumu 67.000,- € a poistenie právnej ochrany na sumu 7.000,-€.