Služby v oblasti geodézie

Ponúkame služby v oblastiach inžinierskej geodézie a geodézie v katastri nehnuteľností. Prezrite si našu ponuku služieb.

map

Geometrické plány

Zameranie adresného bodu zameranie rozostavanej stavby pri hypotekárnom úvere zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby. Zobraziť viac
center_focus_weak

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice. Zobraziť viac
search

Identifikácia parciel a vlastníckych vzťahov

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri CKN a jej zákresom v katastrálnej mape. Zobraziť viac
settings_remote

Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela. Zobraziť viac
fence

Porealizačné zameranie pre VSD,a.s., Košice

Naša spoločnosť je od roku 2011 vedená ako predkvalifikovaný dodávateľ geodetických prác pre spoločnosti VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice. Zobraziť viac
supervisor_account

Inžiniering

Ponúkame Vám súbor našich najžiadanejších vybraných služieb z oblasti geodézie a katastra nehnuteľnosti, ktorých výstupy sú podkladom k inžinieringu - inžinierskej činnosti v stavebníctve Zobraziť viac

Ostatné služby ktoré ponúkame

my_location
my_location
Zameranie a výpočet kubatúr Kontaktujte nás
edit_road
edit_road
Vytýčenie stavebných objektov Kontaktujte nás
map
map
Účelové mapy veľkých mierok Kontaktujte nás
fence
fence
Pozdĺžne a priečne profily Kontaktujte nás
Máte záujem alebo otázku? Kľudne nám napíšte alebo zavolajte.
call
Kontakt na nás