Porealizačné zameranie pre VSD,a.s., Košice

Naša spoločnosť je od roku 2011 vedená ako predkvalifikovaný dodávateľ geodetických prác pre spoločnosti VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice. Zamestnanci spoločnosti pravidelne absolvujú školenia BOZP pre​vykonávanie geodetických prác na zariadeniach a v areáloch VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice. V našom tíme máme vyškolených pracovníkov pre prácu s programom ARCFM UT v ktorom sa spracováva porealizačné zameranie.

Porealizačné zameranie VVN, VN, NN elektrického vedenia nadzemného a podzemného.

v analógovej (papierovej) a digitálnej forme podľa Technickej špecifikácie pre zameriavanie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie "Porealizačné zameranie“ NN, VN a VVN zariadení VSD, a.s. pre potreby GIS.

geo
geo

Zameranie a spracovanie pozdĺžnych profilov VVN, VN elektrického vedenia nadzemného

v analógovej a digitálnej forme podľa Technickej špecifikácie pre zameriavanie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie „Pozdĺžne profily“ pre potreby projektovej prípravy stavieb VSD a.s. .

Vytýčenie trasy VVN, VN, NN elektrického vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energetického zariadenia.

podľa požiadaviek v zmysle platnej legislatívy.

geo
geo

Podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení.

podľa požiadaviek v zmysle platnej legislatívy.

Geometrické plány energetických zariadení, elektrického vedenia.

v analógovej a digitálnej forme podľa požiadaviek Technickej špecifikácie pre vyhotovenie Geometrického plánu pre potreby VSD a.s. a v zmysle platnej legislatívy.

geo
pole

Účelové mapy, polohopisné a výškopisné plány a uličné pásy.

v analógovej a digitálnej forme podľa Technickej špecifikácie pre zameriavanie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie „Účelová mapa“ (Polohopisný a výškopisný plán) (Uličný pás) pre potreby projektovej prípravy stavieb VSD a.s.

Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí.

vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.

geo
Máte záujem alebo otázku? Kľudne nám napíšte alebo zavolajte.
call
Kontakt na nás