Profil firmy

2005

Geodetická firma rodinného typu

Spoločnosť GEOS Košice, s.r.o., vznikla v marci 2005 ako nástupnícka organizácia združenia fyzických osôb GEOS, ktoré úspešne podnikali v oblasti geodézie a katastra nehnuteľnosti od roku 1999. Sme geodetická firma rodinného typu s minimálnou fluktuáciou pracovníkov s dôrazom na spokojného zákazníka. Pôsobíme v rámci celého Slovenska. V súčasnosti má naša spoločnosť piatich kmeňových zamestnancov a niekoľko externých spolupracovníkov.

Predkvalifikovaný dodávateľ geodetických prác

Spoločnosť je od roku 2011 vedená ako predkvalifikovaný dodávateľ geodetických prác pre spoločnosti VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice. Zamestnanci spoločnosti pravidelne absolvujú školenia BOZP pre​vykonávanie geodetických prác na zariadeniach a v areáloch VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice.

Zamestnanci majú oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác podľa zákona 216/1995 Z.z., oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa zákona 330/1991 Z.z..

2011
2013

Certifikovaní projektoví manažéri

Od februára 2013 sú súčasťou nášho tímu aj dvaja certifikovaní projektoví manažéri podľa metodiky PRINCE2 Foundation.

Spoločnosť je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zapísaná do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie SR pod registračným číslom 2014/9-PO-D4733.

Zavedený systém manažerstva kvality

V úsilí zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb má naša spoločnosť zavedený systém manažerstva kvality podľa normy ISO9001:2008 Vedúci zamestnanci sa pravidelne zúčasťnuju vybraných kurzov a školení, ktorých cieľom je zabezpečiť čo najefektívnejšie vedenie a riadenie zamestnancov ako aj celej spoločnosti GEOS Košice, s.r.o..

2015

Certifikáty