Inžiniering

Uvažujete o výstavbe rodinného domu ale odrádza Vás vybavenie stavebného povolenia? Vlastníte "čiernu stavbu" a rozhodli ste sa ju zlegalizovať? Alebo len potrebujete vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k Vášmu investičnému zámeru?

Služby z oblasti geodézie a katastra nehnuteľností

Ponúkame Vám súbor našich najžiadanejších vybraných služieb z oblasti geodézie a katastra nehnuteľnosti, ktorých výstupy sú podkladom k inžinieringu - inžinierskej činnosti v stavebníctve. Súčasťou nášho tímu sú okrem autorizovaných geodetov a kartografov aj certifikovaní projektoví manažéri podľa metodiky PRINCE2 Foundation.

inziniering

Zoznam služieb

 • Identifikácia parciel a vlastníckych vzťahov v záujmovom území
 • ​Komplexné majetkoprávne vysporiadanie záujmového územia
 • ​Vyhotovenie zmlúv a zabezpečenie ich zápisu do katastra nehnuteľnosti
 • ​Zabezpečenie vyjadrenia správcov sieti, vytýčenie a následne geodetické zameranie jednotlivých inžinierskych sietí
 • ​Zabezpečenie vhodných mapových podkladov k Vášmu zámeru
 • Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu ako podkladu pre vyhotovenie projektu
 • Vyhotovenie geometrických plánov podľa Vašich požiadaviek
 • Vyhotovenie porealizačného zamerania stavieb ako podkladu k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • Vyhotovenie geodetických podkladov k legalizácii "čiernych stavieb"
 • Vyhotovenie identifikácie skutkového - stavu a stavu katastra nehnuteľnosti
 • Zastupovanie voči tretím osobám
 • Vyhotovenie geodetických podkladov k podaniu o oprave chyby v katastrálnom operáte
 • Poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľnosti
Máte záujem alebo otázku? Kľudne nám napíšte alebo zavolajte.
call
Kontakt na nás