Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Účelové mapy veľkých mierok

Stránka sa pripravuje

Pre viac informácií nás kontaktujte na:

GEOS Košice, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice - Barca (budova Módnej tvorby)

Telefón: 055/ 698 14 74

Ing. Daniel Sejna - 0903 318393
Ing. Lucia Sejnová - 0903 132853
Ing. Mgr. Jozef Buran - 0903 847982

E-mail: geos-kosice@geos-kosice.sk

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/