Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Spolupracujeme

ENERPRO, s.r.o. 
Spoločnosť sa zaoberá prípravou
projektovej dokumentácie pre vedenia,
elektrické stanice, rozvodne, trafostanice,
prípojky a realizáciou stavieb
elektroenergetike na všetkých napäťových
úrovniach.

D.O.M. s.r.o. 
Architektonicky ateliér zameraný na
návrhy a projektovanie rodinných
a bytových domov, interiérov prevádzok,
kancelárii a bytových priestorov.
Poskytovanie komplexnej architektonickej činnosti.

Aktuality

01.01.2016
Zverejňujeme aktualizovaný REKLAMAČNÝ PORIADOK

01.07.2015
V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 125/2015 Z.z., Vám ponúkame ZAMERANIE ADRESNÉHO BODU.

13.05.2015
V úsilí zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb naša spoločnosť zaviedla systém manažerstva kvality podľa normy ISO9001:2008

GEOS Košice, certifikát ISO9001:2008

22.04.2015

GEOS Košice, Leták 2015

16.04.2015
Politika našej spoločnosti

Politika spoločnosti GEOS Košice, s.r.o.

15.03.2015

10 rokov GEOS Košice, s.r.o.

02.09.2014

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola naša spoločnosť úspešne zapísaná do zoznamu podnikateľov
Úradu pre verejné obstarávanie SR pod registračným číslom 2014/9-PO-D4733

30.08.2014
Naša spoločnosť sa aj napriek zúfalému stavu na stavebnom a geodetickom trhu snaží neustále zvyšovať kvalitu vykonaných prác. V mesiaci september sme zakúpili novú totálnu stanicu značky TOPCON OS-103, viac v sekcii Technické vybavenie.                    

15.05.2014
Vedúci zamestnanci našej spoločnosti absolvovali jednodňové školenie, ktoré organizovala 
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o., pod vedením lektora Mgr. PaedDr. Vladimíra Kovačíka
na tému: "Moderné vedenie a riadenie zamestnancov"

GEOS Košice, certifikát EVAM      GEOS Košice, certifikát EVAM

01.04.2014
Naša spoločnosť uzavrela s Wustenrot poisťovňou poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaných geodetov a kartografov  na sumu 67.000,- € a poistenie právnej ochrany na sumu 7.000,-€.
GEOS Košice, certifikát o poistení

Sme členmi

komora geodetov a kartografov

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/