Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Vytyčovanie hraníc pozemkov 

Vlastníte pozemky ale neviete kde sa nachádzajú? Rozhodli ste sa oplotiť svoj pozemok a chcete mať istotu, že plot postavíte správne? Alebo sa neviete dohodnúť so susedom o priebehu vlastníckej hranice? 

Ponúkame Vám vytýčenie hraníc pozemkov podľa Vašich požiadaviek:

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice. Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje

a) vytyčovací náčrt,
b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc bodov,
d) protokol o vytýčení hraníc pozemkov,
e) vektorový geodetický podklad, ak sa v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape na účely vytýčenia určia lomovým bodom vytyčovanej hranice čísla bodov a súradnice v S-JTSK.

Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva správe katastra.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii nás kontaktujte na emailinfo@geos-kosice.sk alebo telefónnom čísle +421 903 318 393.

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/