Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Technické vybavenie

 Pracujeme výhradne so značkovým vybavením popredných svetových výrobcov geodetickej 
 techniky a príslušenstva. Meracie prístroje sú pravidelne certifikované v autorizovaných servisných strediskách. 

 Naša spoločnosť vlastní nasledovné geodetické meracie prístroje:
 Dve GNSS zostavy TOPCON HiPer SR - technické parametre

Topcon HiPer SRTopcon HiPer SRTopcon HiPer SR

Totálnu stanicu TOPCON OS 103 - technické parametre overovací list                        

Topcon OS 103Topcon OS 103

Totálnu stanicu TOPCON GPT-7005 - technické parametre , overovací list

Topcon GPT-7005Topcon GPT-7005

Dva laserové merače vzdialenosti LEICA DISTO D5 - technické parametre

Laserový merač LEICA DISTO D5

Rádiostanice MOTOROLA CP040 - technické parametre

                            MOTOROLA CP040

Veľkoformátovú tlačiareň MUTOH RJ900C technické parametre

MUTOH RJ-900

Multifunkčné zariadenie formátu A3 MINOLTA BIZHUB 200

MINOLTA BIZHUB 200

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/