Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Profil firmy

Spoločnosť GEOS Košice, s.r.o. vznikla v marci 2005 ako nástupnícka organizácia združenia fyzických
osôb GEOS, ktoré úspešne podnikali v oblasti geodézie a katastra nehnuteľnosti od roku 1999.
Sme geodetická 
firma rodinného typu s minimálnou fluktuáciou pracovníkov s dôrazom na spokojného zákazníka.
Pôsobíme v rámci celého Slovenska. V súčasnosti má naša spoločnosť piatich kmeňových zamestnancov 
a niekoľko externých spolupracovníkov.

Sme členmi Komory geodetov a kartografov, Komory pozemkových úprav ako aj Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov.
Ako členovia Komory geodetov a kartografov máme s poisťovňou Wustenrot, a.s. dojednané poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa do výšky 67.000,-€. 
Samotná spoločnosť
má taktiež s poisťovňou Wustenrot, a.s. dojednané poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa do 
výšky 67.000,-€.
Na základe zmluvy s firmou H21, s. r.o. sme predajcom programových produktov a služieb spoločnosti 
GEPRO, CGS a H21 a oficiálnymi školiteľmi geodetického softwaru WKokeš.

Spoločnosť je od roku 2011 vedená ako predkvalifikovaný dodávateľ geodetických prác pre spoločnosti
VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice.  Zamestnanci spoločnosti pravidelne absolvujú školenia BOZP pre
​vykonávanie geodetických prác na zariadeniach a v areáloch VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice.

Zamestnanci majú oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác podľa zákona
216/1995 Z.z., oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa zákona 330/1991 Z.z..


Od februára 2013 sú súčasťou nášho tímu aj dvaja certifikovaní projektoví manažéri podľa 
metodiky PRINCE2 Foundation

Spoločnosť je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zapísaná do zoznamu podnikateľov 
Úradu pre verejné obstarávanie SR pod registračným číslom 2014/9-PO-D4733.

V úsilí zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb má naša spoločnosť zavedený systém manažerstva kvality
podľa normy ISO9001:2008

Vedúci zamestnanci sa pravidelne zúčasťnuju vybraných kurzov a školení, ktorých cieľom je zabezpečiť
čo najefektívnejšie vedenie a riadenie zamestnancov ako aj celej spoločnosti GEOS Košice, s.r.o.

GEOS Košice, certifikát ISO9001:2008  GEOS Košice, certifikát o poisteníOsvedčenie - Pozemkové úpravy  Osvedčenie - ARCFM UT

                          Oprávnenie KGK     Oprávnenie KGK

PRINCE2   PRINCE2

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/