Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Porealizačné zameranie pre VSD,a.s., Košice

Naša spoločnosť je od roku 2011 vedená ako predkvalifikovaný dodávateľ geodetických prác pre spoločnosti
VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice.  Zamestnanci spoločnosti pravidelne absolvujú školenia BOZP pre
​vykonávanie geodetických prác na zariadeniach a v areáloch VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice. V našom tíme 
máme vyškolených pracovníkov pre prácu s programom ARCFM UT v ktorom sa spracováva porealizačné zameranie.

                                                                             

Ponúkame Vám špecifické geodetické práce pre potreby VSE, a.s., a VSD, a.s., Košice:

 • Porealizačné zameranie VVN, VN, NN elektrického vedenia nadzemného a podzemného 
  v analógovej (papierovej) a digitálnej forme podľa Technickej špecifikácie pre zameriavanie 

  a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie "Porealizačné zameranie“ NN, VN a VVN
  zariadení VSD, a.s. pre potreby GIS.
 • Zameranie a spracovanie pozdĺžnych profilov VVN, VN elektrického vedenia nadzemného
  v analógovej a digitálnej forme podľa Technickej špecifikácie pre zameriavanie a vyhotovenie

  technicko-geodetickej dokumentácie „Pozdĺžne profily“ pre potreby projektovej prípravy stavieb
  VSD a.s. .
 • Vytýčenie trasy VVN, VN, NN elektrického vedenia nadzemného (podperných bodov) 
  a podzemného (lomových bodov) a energetického zariadenia
  podľa požiadaviek
  v zmysle 
  platnej legislatívy.
 • Podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových
  podperných bodov 110kV a 22kV vedení 
  podľa požiadaviek v zmysle platnej legislatívy.
 • Geometrické plány energetických zariadení, elektrického vedenia v analógovej a digitálnej
  forme podľa požiadaviek Technickej špecifikácie pre vyhotovenie Geometrického
  plánu pre potreby VSD a.s. a v zmysle platnej legislatívy.
 • Účelové mapy, polohopisné a výškopisné plány a uličné pásy v analógovej a digitálnej forme
  podľa Technickej špecifikácie pre zameriavanie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie
  „Účelová mapa“ (Polohopisný a výškopisný plán) (Uličný pás) pre potreby projektovej prípravy
  stavieb VSD a.s. 
 • Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí - vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí na základe
  dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii k jednotlivým službám nás kontaktujte na emailinfo@geos-kosice.sk alebo telefónnom čísle +421 903 318 393.

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/